beste versie van jezelf

Op zoek naar de

Elke organisatie drijft op enthousiaste gemotiveerde medewerkers. Op mensen die de beste versie van zichzelf inzetten. Dit levert voor iedereen het meeste op: voor de medewerker zelf, zijn of haar collega’s en voor het bedrijf. Een goede match tussen een medewerker en de best passende functie zorgt voor synergie.

Herken je ‘Mèh…’, vind je ‘Yeah!’

Effectief leiderschap, cultuur, structuur, gedrag… Personeelskracht helpt je als organisatie de juiste randvoorwaarden te creëren zodat je medewerkers kunnen doen waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Maar we kijken ook naar de medewerkers zelf. Wat hebben ze nodig om te groeien en wat blokkeert hun persoonlijke ontwikkeling? We helpen hen overtuigingen, angsten en patronen die hun functioneren verstoren blijvend los te laten. De kracht van Personeelskracht zit dan ook in drie dingen: persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en HR-ontwikkeling.

Persoonlijke ontwikkeling

Op zoek naar de beste versie van jezelf!

De volgende stap in je ontwikkeling… Voor iedere medewerker is die stap anders. Aan de hand van kennis, vaardigheden en gedrag van de persoon bepalen we samen zijn of haar ontwikkelbehoefte.

Voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden biedt Personeelskracht diverse trainingen aan. En onze coaching zetten we in voor verandering in gedrag.

Teamontwikkeling

Op zoek naar de beste versie van het team!

Een team groeit door ontwikkeling. Door inzicht in elkaars kwaliteiten én valkuilen. Door de verbinding met elkaar aan te gaan en duidelijkheid te scheppen in rollen en verwachtingen. Dit versterkt de samenwerking en de onderlinge communicatie.

Personeelskracht biedt teamontwikkeling op maat, aangepast aan de samenstelling en leercurve van het team.

HR-ontwikkeling

Op zoek naar de beste versie van HR!

Aan de basis van persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling ligt een professionele HR-organisatie. Een organisatie met heldere processen, een duidelijke structuur en transparant beleid.

Personeelskracht biedt HR-ontwikkeling aan op een breed vlak. We geloven dat je organisatie aan kracht wint wanneer er onderlinge samenhang is tussen mens en structuur.