Teamontwikkeling

Hoe vorm je een succesvol team met elkaar? Hoe geef je gezamenlijk leiding aan het bedrijf? Hoe straal je vanuit het team uniformiteit uit in communicatie en normen en waarden? Wij hebben ervaring om diverse teams, waaronder directie- en MT teams, ondernemingsraden en Project Start-Ups, naar een hoger niveau te tillen op het gebied van samenwerking, communicatie, leiderschap, gedrag en besluitvorming.

Hiervoor bieden wij trainingen op maat aan waarmee de beoogde doelstelling van het team kan worden gerealiseerd. We begeleiden een goede startbijeenkomst van een of twee dagdelen en kunnen afhankelijk van de wensen de voortgang in de toekomst begeleiden. Doorgaan maken wij tijdens onze trainingen gebruik van ‘Insights’. Dit is een gedragsstijlenonderzoek dat inzicht geeft in de persoonlijkheidsvoorkeuren van deelnemers in een team. Hiervoor beantwoordt elke deelnemer 25 vragen online (maximaal 30 minuten). De uitkomst geeft een persoonlijkheidsprofiel en alle uitkomsten tezamen laten zien wat dit voor het teamprofiel en de teamdynamiek betekent. Inzicht in de eigen en elkaars rol geeft begrip over gedrag en besluitvorming.