Teamontwikkeling

OR trainingen

In onze begeleiding van ondernemingsraden richten wij ons op de samenwerking tussen bestuurder(s) en ondernemingsraadleden en ondersteunen wij de leden bij advisering van het bestuur. Wij stimuleren hierbij een open communicatie en constructieve samenwerking, zodat medezeggenschap zowel voor de bestuurder(s) als de ondernemingsraad een meerwaarde heeft in de praktijk.

Teamtraining directie of MT team

Hoe geef je vanuit gezamenlijkheid leiding aan het bedrijf? Hoe straal je vanuit het Directieteam of MT uniformiteit uit in communicatie en normen en waarden? Hoe leg je een stevige basis van onderling vertrouwen aan? Wij creëren de juiste omstandigheden om in een bijeenkomst op maat als team de beoogde doelstellingen te realiseren.

Teamtraining

Hoe vorm je een sterk team met elkaar? Hiervoor zijn een aantal randvoorwaarden belangrijk. Elkaar goed leren kennen en begrijpen met ieders kwaliteiten en valkuilen. Maar ook een duidelijke rolverdeling en afspraken. Wij zijn zeer ervaren om teamleden te begeleiden om met elkaar een succesvol team te vormen. We begeleiden een goede startbijeenkomst van een of twee dagdelen en kunnen afhankelijk van de wensen de voortgang in de toekomst begeleiden.

Insights training

Een training teamontwikkeling, waarbij de eigen rol en de samenwerking in het team centraal staan. Inzicht in de eigen en elkaars rol geeft begrip over gedrag en besluitvorming. Dit bevordert de samenwerking en performance van het team.

De training heeft als resultaat:

  • Meer inzicht in het eigen gedrag en drijfveren
  • Meer inzicht in het gedrag en drijfveren van collega’s
  • Bewustwording van de kwaliteiten en valkuilen als team
  • Groter teamgevoel en gezamenlijk gestelde doelen, zowel individueel als voor het team
  • In de praktijk een hogere effectiviteit door betere samenwerking

Voor deze training maken we gebruik van Insights Discovery profielen. Elke deelnemer beantwoordt hiervoor 25 vragen online. Dit vraagt een tijdsinvestering van maximaal 30 minuten. Insights is een gedragsstijlenonderzoek en geeft inzicht in de persoonlijkheidsvoorkeuren van de deelnemers van een team. De uitkomst geeft een persoonlijkheidsprofiel en alle uitkomsten tezamen laten zien wat dit voor het teamprofiel en de teamdynamiek betekent. 

Project start-ups

Heb je een projectteam met een nieuwe samenstelling? Maak dan een goede start en leg een solide basis voor de toekomstige samenwerking met een project start-up. We maken hiervoor gebruik van Insights Discovery profielen. Elke deelnemer beantwoordt hiervoor 25 vragen online. Dit vraagt een tijdsinvestering van maximaal 30 minuten. Insights is een gedragsstijlonderzoek en geeft inzicht in de persoonlijkheidsvoorkeuren van de deelnemers van een team. De uitkomst geeft een persoonlijkheidsprofiel en alle uitkomsten tezamen laten zien wat dit voor het teamprofiel en de teamdynamiek betekent.