HR aanbod

Personeelskracht biedt ondersteuning op tal van HR-gebieden. We zijn u graag van dienst met onder andere:

 • Visie en missie op HR
 • Medezeggenschap
 • Managementinformatie
 • Heldere voorwaarden en afspraken vastgelegd in beleid
 • Rollen en taken
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Leiderschap
 • Werving en selectie
 • Introductie
 • Communicatiecyclus
 • Talent management
 • Opleidingen, trainingen en coaching (academie)
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Verzuim
 • Uitstroom

Samenhang van het HR aanbod

De visie en de missie voor HR ondersteunt de strategische visie van het bedrijf en geeft richting welke prioriteiten HR de komende jaren heeft. Draagvlak en betrokkenheid van medewerkers hierbij heeft een meerwaarde en kan worden gerealiseerd door een professionele invulling van de medezeggenschap door een personeelsvertegenwoordiging of Ondernemingsraad. De managementinformatie geeft inzicht hoe de status is en of je op de goede weg bent.

Heldere voorwaarden en afspraken vastgelegd in beleid zijn nodig om alle neuzen dezelfde kant op te laten wijzen. Een duidelijke rolbeschrijving en bijbehorende taken zorgen ervoor dat iedereen weet wat er van hem wordt verwacht. Hierbij horen passende uniforme arbeidsvoorwaarden.

Leiderschap is cruciaal om de doelen en de afspraken waar te maken en medewerkers in hun kracht te zetten. Een visie op leiderschap is leidend om de juiste leidinggevenden aan te trekken en/of te ontwikkelen.

Werving en selectie stellen je in staat om ‘aan de poort’ de juiste medewerkers binnen te halen passend bij de visie en de missie. Een op maat gemaakte introductie zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers zich direct verbonden voelen met de visie en missie en zich snel de cultuur eigen maken. Ook na de introductieperiode is blijvende aandacht van belang. Een belangrijk middel hiervoor is dat leidinggevenden in gesprek zijn met de medewerkers. De communicatiecyclus geeft hier invulling aan.

In deze gesprekken komen de ontwikkelbehoeftes en ambities van medewerkers en organisatie aan bod. Deze worden gerealiseerd door opleidingen, trainingen en coaching. Hiervoor is een professioneel aanbod beschikbaar. Voor opvolging of vervanging van strategische posities en sleutelfuncties in de organisatie ligt er een talentmanagementplan.

In de gesprekken wordt ook voor de langere termijn vooruitgekeken naar de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Hiermee blijven medewerkers vitaal en inzetbaar. Mocht er desondanks verzuim ontstaan dan ligt er een helder verzuimbeleid en zijn leidinggevenden en HR capabel om medewerkers te re-integreren. (Natuurlijk) verloop van medewerkers is onvermijdelijk en kan wenselijk en onwenselijk zijn. In alle gevallen moet de begeleiding van uitstroom op een juiste wijze worden afgehandeld. Afscheid nemen is net zo belangrijk als kennismaken.